Ylva Karlsson

författare

Om kreativt skrivande

I åratal har jag arbetat med skrivarverksamhet i olika former. Både med frivilliga grupper på deltagarnas fritid, och i skolan under lektionstid.
Båda delarna känner jag stor kärlek till.
Det är förstås för att det är så fint att få hjälpa unga människor att formulera sig, att få vara med dem när de hittar ord för saker eller experimenterar med sin röster som skrivande människor. 
Det handlar också om att den ynnest det är att få ta del av unga människors tankar och inre liv. För även snabbt skrivna texter i en lite stökig skolklass rymmer ofta så mycket av skribenternas tankar och känslor.
Och så handlar det också om att få vara med och skapa den sortens förtroende inom gruppen som uppstår just när deltagarna i texter visar upp sig själva. Det blir ofta en förtrolig stämning som betyder mycket för alla inblandade.

© 2024 Ylva Karlsson

Tema av Anders Norén